فرم رضایتمندی مشتریان

رضایتمندی از بخش فروش :

آیا مدت زمان سفارش تا دریافت محصول مورد تایید شماست ؟

از نحوه برخورد پرسنل فروش رضایت دارید ؟

رضایتمندی از انبار کارخانه :

آیا چیدمان محصول در هنگام بارگیری مناسب بوده است ؟

برخورد پرسنل انبار مناسب بوده و رضایت دارید ؟

رضایتمندی از باربری :

آیا از باربری و نحوه ی ارسال رضایت داشته اید ؟

آیا از مدت زمان ارسال بار از کارخانه تا دریافت محصول رضایت داشته اید ؟

توضیحات :

© طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سیرن